Er wordt een tarief opgesteld voor het transport van uw goederen van punt A naar punt B. In dit tarief is standaard 1 uur voorzien voor de belading en 1 uur voor lossing van de wagen.
Duurt het laden of lossen langer dan deze voorziene tijd, wordt dit extra in rekening gebracht.

Indien er op het traject tolkosten worden gemaakt worden deze achteraf in rekening gebracht. Deze tolkosten zijn standaard niet inbegrepen in een tarief.

Over de gemaakte extra kosten van laad- en lostijden als ook tolkosten ontvangt u ook van ons een melding.

Prijzen voor binnenlands transport in België worden steeds opgemaakt exclusief de kilometerheffing welke vanaf april 2016 in werking treedt.

Heeft u vragen over een tarief, contacteer ons voor meer info.