Omwille van de laadkaaien, alsook een schuifpoort zijn de mogelijkheden groot. Dit wordt bekeken en besproken van klant tot klant om een zo goede en zo goedkope mogelijke oplossing te vinden.